HÄNG MED OSS

SAMARBETE

Kul med Kids är intresserade av samarbeten med företag, föreningar och andra organisationer som är relevanta för våra besökare och följare. Förslag på samarbeten är annonslösningar, events, tävlingar, nyhetsbrev, utskick, produktprover, erbjudanden, redaktionellt innehåll och native advertising.

PR & PRESS

Kul med Kids är intresserade av PR-utskick och inbjudningar till events som är relevanta för Kul med Kids samt våra besökare och följare.

KONTAKTA OSS

Är ni intresserade av ett samarbete samt PR och press, maila oss nedan eller på info@kulmedkids.se.


MÅLGRUPP

Kul med Kids målgrupp är blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn i åldern 0-5 år. Allt fler föräldrar delar idag på föräldraledigheten, vilket innebär att pappor är en allt viktigare del av Kul med Kids målgrupp. Fortfarande tar kvinnor ut flest föräldrapenningdagar och dominerar hushållsinköpen. Den sekundära målgruppen är kvinnor mellan 20-45 år.

STATISTIK

I Sverige finns omkring 574 000 barn mellan 0-5 år. 2016 föddes 121 000 barn i Sverige, varav 30 000 i Stockholm. Nästan 3 av 4 barn föds i storstäder, större städer och förortskommuner. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö står för 24 % av barna­födandet. I större städer, exempel­vis Eskils­tuna, Lund, Söder­tälje och Örebro, föds 30 % av barnen.